تبلیغات
بهترین سایت آموزش زبان انگلیسی - داستان زیبای زن ها قابل اعتماد نیستند

بهترین سایت آموزش زبان انگلیسی
 
بهترین درس انگلیسی
در ادامه مطلب

The family picture is on HIS desk.
Ah, a solid, responsible family man.

آقا:عکس خانواده اش روی میزش است .
اوه ,مرد خانواده دوستی است.

The family picture is on HER desk. 
Umm, her family will come before her career.

خانم:عکس خانواده اش روی میزش است.
اوم, خانواده اش براش مهم تر از کارش است.

HIS desk is cluttered. 
He's obviously a hard worker and a busy man.

آقا:میزش بهم ریخته است .
او یقیننا مرد کاری و مشغولی است.

HER desk is cluttered.
She's obviously a disorganised scatterbrain

خانم:میزش بهم ریخته است .
او یقیننا با ذهن مخشوشش تشکیلات رو بهم زده است.

HE is talking with his co-workers. 
He must be discussing the latest deal

آقا:با همکارانش صحبت می کند.
او حتما در مورد آخرین معامله بحث می کند.

SHE is talking with her co-workers. 
She must be gossiping.

خانم:با همکارانش صحبت می کند.
او احتمالا شایعه پراکنی می کند.

HE's not at his desk.
He must be at a meeting.

آقا:سر میزش نیست .
او احتمالا به یک میتینگ رفته است.

SHE's not at her desk. 
She must be in the ladies' room.

خانم:در سر میزش نیست .
او باید در اتاق خانمها باشد.

HE's not in the office..
He's meeting with customers.

آقا:در اداره نیست.
او با مشتری ها میتینگ دارد.

SHE's not in the office. 
She must be out shopping.

خانم:در اداره نیست.
او بیرون و برای خرید رفته است.

HE's having lunch with the boss. 
He's on his way up.

آقا:با رئیس صرف ناهار دارد.
او خودش را بالا می کشد.

SHE's having lunch with the boss. 
They must be having an affair.

خانم:با رئیس صرف ناهار دارد.
او احتمالا با رئیس عشق بازی دارد.

The boss criticised HIM. 
He'll prove his performance.

آقا:رئیس ازش انتقاد کرده است.
او شاهکارش را ثابت خواهد کرد.

The boss criticized HER. 
She'll be very upset.

خانم:رئیس ازش انتقاد کرده است.
او خیلی دگرگون خواهد شد.

HE got an unfair deal. 
?Did he get angry

آقا:یک معاملهء نا مناسب انجام داده است.
آیا او عصبانی است؟


SHE got an unfair deal. 
Did she cry?

خانم:یک معاملهء نا مناسب انجام داده است .
آیا او گریه می کند؟

HE's getting married. 
He'll get more settled.

آقا:ازدواج کرده است.
او جایگاهش را محکم تر خواهد کرد.

SHE's getting married. 
She'll get pregnant and leave.

خانم:ازدواج کرده است .
او حامله شده و اداره را ترک خواهد کرد.

10. HE's having a baby.
He'll need a raise.

آقا:صاحب بچه شده است.
او به ارتقاء درجه نیاز خواهد داشت.

SHE's having a baby. 
She'll cost the company money in maternity benefits.

خانم:صاحب بچه شده است.
او پول شرکت رو برای منافع مادری خرج خواهد کرد

HE's going on a business trip.11 
It's good for his career.

آقا:به یک سفر تجارتی خواهد رفت.
آن برای شغلش خوبست.

SHE's going on a business trip. 
What does her husband say?

خانم:برای سفر تجارتی خواهد رفت.
شوهرش چی خواهد گفت؟!

HE's leaving for a better job. 
He knows how to recognise a good opportunity.

آقا:شرکت را بخاطر یک شغل خوب ترک می کند.
او می دونه چطور فرصت خوب را تشخیص دهد.

SHE's leaving for a better job.
Women are not dependable

خانم:شرکت را بخاطر یک شغل خوب ترک می کند.
خانمها قابل اعتماد نیستند!

 ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 1 تیر 1390 توسط احمدرضا حدادپور
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک  

قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

چت

اخلاق اسلامی

قالب بلاگ اسکای

قالب وبلاگ

download

فروشگاه اینترنتی ایران آرنا